fbpx

Vier je eigen bevrijding!

Dit weekend vieren we in Nederland de bevrijding van ons land aan het eind van tweede wereldoorlog. Maar voordat wij dat doen, herdenken we eerst de slachtoffers en staan we stil bij het pad dat is afgelegd om nu zo veel waarde te kunnen hechten aan onze bevrijding om mens te mogen zijn.

Echter die vrijheid is betekenisloos als jij er geen inhoud aan geeft. Als jij zelf jouw eigen grenzen niet bewaakt en hanteert, dan creëer jij jouw eigen invasie en verkeer jij als persoon in staat van oorlog. Een oorlog met jouw eigen Ware Zelf, jouw Authentieke Zelf. Immers je toont dan zelf geen respect voor jouw behoeften en voor datgene waar jij voor staat.

Vanzelfsprekend ga jij jezelf daarin steeds meer tegenkomen. Het Universum biedt jou kans na kans om te gaan zien en begrijpen, dat ook jij het verdient om grenzen te hebben en te gaan ontdekken waar jouw optimale grenzen liggen.

Persoonlijke grenzen kennen namelijk geen norm. Ze zijn afhankelijk van wie jij bent, waar jij woont, waar jij vandaan komt en vooral ook waar jij naar op weg bent. Grenzen kunnen verschuiven gelang de situatie of de persoon. Bijvoorbeeld naar een baas zal je ander grenzen hanteren dan naar een collega. Van een goede vriendin kan je meer hebben, dan van die buurman die je amper spreekt. Naar een kind zijn je verwachtingen anders dan naar een volwassenen. En ga zo maar door.

Dat komt niet alleen omdat jouw verhoudingen en jouw verwachtingen anders zijn, maar jouw gedrag verandert daarin ook mee. Het meest duidelijk is dat wel als jij te maken hebt met kinderen. Je toon wordt anders, je wordt misschien wel speelser en bij baby’s gaan velen van ons zelf koetjekoetjekoetje taal spreken om zich aan te passen. Jouw flexibiliteit van grenzen komt hierin dus van pas.

Maar flexibiliteit is was anders dan grenzeloos zijn of je grenzen weggeven. In al die stappen blijft het essentieel, dat jij ondanks alles congruent blijft. Dit houdt in, dat wat jij denkt, speekt en doet allemaal op een lijn ligt. Alleen dan en pas dan ben en blijf jij authentiek en dicht bij jouzelf. Bovendien is de kans dan ook groter, dat jij, ongeacht de situatie, dan achteraf bij alles een beter gevoel blijft houden, juist omdat jij bij jezelf bent gebleven.

Echter zodra jij A denkt, B zegt en B doet, of A denkt, B zegt en C doet, dan is het hek van de dam. Je raakt daardoor verwijderd van wie je bent, je verliest je grenzen en daardoor ook jouw waarde. Niet allen naar de ander, maar ook naar jezelf. En zeg nou zelf, wie schiet daar nou werkelijk wat mee op? Op de lange termijn niemand.

Maar toch geven we vaker dan we misschien wel doorhebben onze grenzen meer op dan we willen. Uit angst voor de ander, of doordat we ons door hen onder druk gezet voelen. Of doordat de behoefte om te helpen zo groot is, dat je eerst denkt aan de ander en pas daarna aan je zelf. Of misschien wel omdat jij het gevoel hebt, dat wat je ook doet, dat dit niet of nooit genoeg zal zijn om echt gewaardeerd en gezien te kunnen worden. Daardoor blijf jij jezelf maar voort pushen, ver voorbij je emotionele en fysieke grenzen.

Misschien besef je het al, geen van bovenstaande situaties zijn goed voor jouw welzijn. Die manieren zijn alleen helpend als jij ze kortdurend nodig hebt.

Zodra jij langer dan een uur of met grote regelmaat teruggrijpt naar een van die manieren, dan is sprake van toxische patronen. Je ondermijnt dan met jouw verschuivingen van jouw grenzen, niet alleen jezelf en jouw emotionele en fysieke welzijn, maar ook het welzijn van die ander. Immers doordat jij niet het goede voorbeeld geeft van gezonde patronen, heeft de ander geen reden om zijn of haar gedrag aan te passen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar gedrag en de gevolgen daarvan voor de omgeving.

Jullie hebben daardoor beiden grote kans om in die ongezonde patronen te blijven hangen. Ook al ben je tegelijkertijd door die ongezonde grenzen ook vaak geïrriteerd, moe rusteloos, moedeloos, wanhopig, boos, verdrietig, moe, uitgeput en nog veel meer.

Zolang jij niet weet, dat die signalen jou willen laten zien, dat het tijd is om andere keuzes te maken, dan kan jij meegaan in het gevoel en blijven denken, dat jij machteloos bent of overgeleverd bent aan de omstandigheden.

Maar wat als ik je nou eens vertel, dat ook jij, ongeacht, je achtergrond en huidige situatie, toch eenvoudig stappen kan gaan nemen om te leren leven binnen jouw grenzen op een wijze dat die velen gewaardeerd en gerespecteerd worden. Sterker nog, dat jij daardoor een bron van inspiratie kan worden. Wat zou je dan gaan doen? Zou je dan willen luisteren en het wel willen proberen toe te passen?

Jaa?

Wooowoo. Hang dan maar alvast de vlag uit en ga jouw eigen bevrijdingsfeest vieren, want dat is wat deze stappen je brengt!

De belangrijkste stap is eigenlijk zo simpel, dat het misschien overkomt als een open deur. Die stap is namelijk, ga luisteren naar jouw gevoel, jouw hart, jouw Innerlijke kompas. Want zodra jij negatieve gevoelen ervaart, dan willen zij jou alleen maar iets duidelijk maken. Ze willen jou iets aangeven en zeggen tegen jou: “Let op! Hier is actie nodig!

En die actie is voelen. Wat voel ik nou en waarom voel ik mij zo? Waar komt dat gevoel vandaan? Want als jouw baas jouw iets opdraagt en van jou verwacht, dat jij nog wel even iets doet terwijl het bijna tijd is om naar huis te gaan, dan kan de oorsprong van jouw gefrustreerde gevoel liggen bij een meester in groep 5 die op de mooiste dag van het jaar een klusje gaaf waardoor jij maar liefst 15 minuten later uit was dan je andere klasgenoten. En dat was voor een kind van die leeftijd heeel lang en heeel erg en dus was jij toen heeel erg boos en gefrustreerd op mensen die jouw tijd konden indelen en bepalen. En nu brengt die huidge situatie ook die gevoelens weer boven.

Zoals dit voorbeeld laat zien, kan een situatie van nu, dus iets in jou losmaken wat eigenlijk hoort bij een situatie van een maand, een jaar tot wel tientallen jaren terug. Dus als jij alleen maar gaat kijken naar het nu en de situatie wel eventjes analyseert en er dan een oplossing bij bedenkt, dan ga je geheel voorbij aan de oorspronkelijke en eigenlijke bron. Die vindt je alleen maar door jouw gevoel achterna te gaan en vraag na vraag te stellen in een soort innerlijk dialoog met jouzelf.

Eigenlijk is het dan nodig om je te gedragen als zo’n kleuter die constant vraagt, “Maar waarom dan?” “Waarom?” “Waarom?”.

Zij stellen die vragen niets voor niets. Die vragen leiden naar antwoorden en inzichten. Ze leren ervan en daardoor begrijpen zij stapje voor stapje meer van zichzelf en de wereld om hen heen.

En ook voor jou werkt dat vragen en die innerlijke dialoog zo. Het helpt jou inzichten te verschaffen en antwoorden te vinden die jou stap voor stap helpen meer en meer je Authentieke Zelf te worden. Daardoor word jij ook met de dag meer gelukkig, liefdevol en tevreden en ervaar jij steeds meer rust en diepgang.

En is dat niet waar je naar verlangd als men speekt over vrijheid? Jezelf kunnen zijn ongeacht wat er om je heen speelt.

Die vrijheid kan jij zelf grotendeels maken door altijd en overal te blijven voelen wat JIJ nodig hebt en wat JOUW grenzen zijn. Zodra jij daar een gewoonte van gaat maken dan ben jij vrij en heb jij je eigen bevrijding gecreëerd.

Dus als jij naar jezelf kijkt? Waar sta jij nu? Hoever ben jij al in jouw eigen persoonlijke proces van bevrijding? En welke weg heb jij tot nu al afgelegd om jou te helpen je in te laten zien, dat ook jij jouw grenzen mag stellen? Welke situaties kom jij tegen die misschien eigenlijk wel kansen zijn of waren om jouw grenzen bij te stellen? En welke situaties heb jij misschien al achter je gelaten waardoor jij nu al vrijer in het leven staat?

Sta daar maar eens bij stil en maak van 5 mei jouw eigen persoonlijke Bevrijdingsdag. Een dag die op deze wijze nog meer inhoud heeft, net als jij.