fbpx

Sinds ik als ’spiritueel’ persoon ervoor ga om van mijn werk ook een succesvol bedrijf te maken, val ik van de ene verbazing in de andere. Ik ontdek steeds meer dat er op spiritueel en zakelijk allemaal labels zijn geplakt die de plank totaal misslaan. Sterker nog, ik merk steeds meer dat het beiden enorm veel overeenkomsten heeft, alleen het taalgebruik is vaak anders. Als gevolg daarvan maken we gebruik van verschillende mind-sets en die brengen daardoor andere resultaten met zich mee.

Maar toch, in de basis maken we allen gebruik van hetzelfde, namelijk de Universele wetten. Alleen waar de een er ook voor uitkomt, dat je die wetten toepast, past een ander die wetten toe zonder het beestje bij die naam te noemen. Dan heet het ineens de 7 stappen naar succes. Of misschien voor iemand zoals jij, pas je die wetten gewoon toe, zonder te beseffen, dat jij iets toepast en dat je dus eigenlijk met iets krachtigs en herhaalbaars bezig bent.

Feit is, hoe je het ook went of keert, we maken allemaal gebruik van die universele wetten. Logisch want we zijn als mens zo afgesteld, dat we graag willen gaan voor leven in geluk, liefde en voorspoed. We merken allemaal dat je soms met een bepaalde houding alles lijkt te lukken en als je andere houding hanteert, dat alles dan tegen je gaat werken.

Kijk, en dat is nu het mooie van het Universele wetten. Ze gebruiken die delen in jou waar je wel naar WIL of MOET luisteren. Niemand houdt ervan, om zich rot te voelen en iedereen wil zich graag fijn voelen. Dus als van nature volg je die drive om daarvoor te gaan. En doordat jij naar je gevoel luistert, luister jij naar de Universele wetten.

Je gevoel is namelijk een van DE sleutel-elementen naar een beter, gelukkiger, meer succesvol leven. Je gevoel vormt jouw eigen Innerlijke Kompas die jou probeert te leiden naar een leven die het meest bij JOU past.

Ook al is dat resultaat voor eenieder van ons verschillend, de werking van het Innerlijke Kompas is universeel en heel eenvoudig. Ervaar jij negatieve gevoelens als frustratie, ergernis, verdriet, boosheid, woede, machteloosheid, lusteloosheid, verveling, apathie, angst, verlegenheid en onrust, dan zegt jouw kompas dat ervoor jouw andere manieren van denken, voelen en handelen mogelijk is. En daarmee dus ook kansen voor groei en betere, andere mogelijkheden.

Ervaar jij juist positieve gevoelens als rust, tevredenheid, kalmte, liefde, zelfliefde, vertrouwen, vrolijkheid, passie, gedrevenheid, uitbundigheid, waarde, zelfwaarde en vitaliteit, dan zegt jouw Innerlijke kompas dat jij voor DAT MOMENT in volledige afstemming denkt, voelt en handelt met wie jij in wezen bent. Dan ben je in contact met dat deel van jouzelf die NIET wordt gehinderd door al die lagen en beperkingen en belemmeringen die jou door jouw leven en het verloop van je leven op je hebt gelegd en genomen. Dan ben jij in contact met dat deel van jouzelf dat intapt op wie jij bent in al jouw KRACHT en POTENTIE.

En dat laatste is natuurlijk wie jij wil zijn, wie wij allemaal willen zijn. We willen allemaal graag ons op ons best voelen en naar beste kunnen uit ons leven halen wat erin zit. Alleen de manier waarop we dat doen en hoe succesvol we daarin zijn, dat is wat het verschil maakt. Niet of iemand spiritueel is of juist heel zakelijk, of juist soft of hard, of dat het via en zweverige weg gaat of misschien wel een via Jip-en-Janneke taal.

Juist doordat we vanuit een ander perspectief onze groei aanpakken, groeien andere aspecten in ons leven eerst. Iemand die heel zakelijk is ingesteld heeft misschien zijn aandacht vooral op het behalen van meer omzet en naamsbekendheid en meet zijn mate van geluk daardoor misschien in eerste instantie wel af op het resultaat van zijn of haar bedrijfsresultaten. Maar iemand die gaat voor zich weer prettig in zijn of haar vel voelen of voor eindelijk zichzelf durven zijn of meer van zichzelf durven laten zien, die gaat juist groei bemerken in zaken als meer diepgang in liefde, verbeteringen van relaties, achter laten van ongezonde patronen, ontwikkelen van meer gezondere en meer helpende patronen, meer rust, meer balans, meer diepgang, meer passie, meer gedrevenheid en meer vitaliteit.

En nu ik steeds meer in contact ben met allerlei verschillende soorten ondernemers, zie ik steeds meer ,dat ook zij voor dat tweede gaan. Ook zij vinden die elementen belangrijk en willen een balans vinden tussen werk en privé. Alleen hun werk is ondernemer zijn en dat vloeit weer voort uit passie, die weer voortvloeit uit het volgen van het Innerlijke Kompas.

Dus wat is dan nu het werkelijke verschil verschil tussen bijvoorbeeld een leraar, een verpleegkundige, vrijwilliger of een huisvrouw en een ondernemer? Allen volgen ze hun passie of doen ze wat voor nu nodig is of mogelijk is, dus waarom wordt er dan toch zo verschillend daarnaar gekeken?

Deels komt dat door eeuwenlange conditionering. We groeien op met het beeld, dat je pas meetelt als je rijk bent of een hoge positie hebt. Maar gelukkige is erop dat vlak al een kentering aan de gang. Steeds meer mensen laten zien, dat je meetelt en verschil kan maken, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. Als jij verschil wil maken en waarde wil toevoegen aan jezelf en anderen, dan is dat mogelijk. Op steeds meer manieren dan je misschien al doorhebt en vanuit steeds meer achtergronden.

Maar een ander deel van het verschil komt door het verschil in houding. Als jij als ondernemer je bedrijf succesvol wil laten zijn, dan komen daar heel veel verschillende aspecten bij kijken. Je kan alleen maar groeien, als je keer op keer bereid bent om de volgende stap in je groei te zetten. Als jij jezelf keer op het vertrouwen geeft, dat je iets erbij kan leren of dat jij er voldoende kan van gaan begrijpen zodat je die kennis kan benutten om je onderneming de juiste kant op te sturen.

Als je kiest voor ondernemerschap, dan kies je dus eigenlijk ook voor persoonlijke ontwikkeling. Je wordt dan dag in, dag uit, uitgedaagd om juist jouw eigen manieren van denken, voelen en handelen te toetsen op wat het jou oplevert. Niet alleen als ondernemer, maar ook als mens.

En doordat jij die extra intrinsieke drive hebt om te groeien, neem je die stap naar de volgende level sneller. Je draalt er minder lang om heen, omdat je resultaten je wel ‘dwingen’ andere keuzes te maken.

En doordat jij dag in, dag uit die stappen zet en je grenzen durft te verleggen, doe je ervaringen op met groeien en wat het je wel of niet kan brengen. Soms ga je door een keuze onderuit of levert het hele ander resultaten op dan je had gedacht en dan leer je ervan. En soms zijn de keuzes een schot in de roos en maak je weer een grote stap of soms zelfs een kwantum sprong. Maar doordat je door blijft gaan en van iedere ervaring leert, positief of negatief, wordt je steeds gemotiveerder om te blijven investeren in jezelf en ga je daardoor ook als vanzelf steeds meer uit jezelf, je leven en je bedrijf halen.

En dat is nu het verschil. Een ondernemer, zeker en succesvolle, heeft gewoon meer ervaring opgedaan in het doorpakken en heeft daardoor zijn of haar kansen genomen om te groeien. En doordat die meer ervaring heeft, durft diegene eerder en makkelijker de volgende stap te zetten.

Dus wat is dan nu het verschil tussen een ondernemer en een spiritueel persoon? Niets, ze gebruiken alleen andere woorden voor dezelfde processen. De een gebruikt allerlei verschillende zakelijke termen om die groei te benoemen en een spiritueel persoon, houdt het simpel. Die zegt gewoon, ik volg mij hart, ik volg mijn gevoel. En daarmee zegt diegene dus eerlijk, ik doe gewoon datgene wat mijn Innerlijk Kompas mij aangeeft. En dat is in essentie ook wat die ondernemer doet.

Alleen door stigmatisering van spiritualiteit als zijnde zweverig, wordt het vaak zo niet genoemd. En dat vind ik zelf altijd heel lachwekkend. Want voor mij persoonlijk, heeft juist mijn spirituele pad mij geholpen, om mij eindelijk weer echt te gaan verbinden met mensen, om juist volop in het leven te gaan staan, met de beide voeten stevig op grond in plaats van in mijn ongezonde patronen en vluchtmechanismen. Juist dankzij die weg ben ik eigenaarschap gaan nemen van wie ik NU ben, wat ik doe, wat de gevolgen zijn van mijn denken voelen en handelen en dus ook van mijn resultaten als mens, vrouw, moeder, vriendin, ondernemer, spiritueel motivator, trainer en coach.

Zonder dat spirituele pad, had ik niet beseft hoe belangrijk ons Innerlijk Kompas is en hoe broodnodig het is om onze emoties te gaan zien als ‘verkeerstekens’ in plaats van ons er helemaal mee door te laten meeslepen als ze aangeven dat je de verkeerde weg op gaat.

Ik heb juist dankzij dat pad gezien, dat ik veel meer controle over mijzelf en mijn leven heb. En die controle, die macht, zet ik nu in als kracht om mijn leven van meer waarde te laten zijn. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de mensen om mij heen.

En soms is dat zelfs voor ‘toevallige’ passanten en mag ik meerwaarde toevoegen aan hun leven, door alleen maar te zijn wie ik in wezen ben en vanuit wat ik toch al doe of van plan was. Vanuit mijn eigenheid, vanuit mijn kracht en vanuit mijn talenten.

En als deze omschrijving voor jou als zweverig overkomt, dan wil ik je bij deze feliciteren. Je bent dan nu aangelopen tegen een punt waar jij jezelf onnodig beperkt en belemmert. Want je beoordeelt nu iets of iemand op basis van taalgebruik of eigenlijk beter gezegd, vakjargon.

Want dat is feitelijk waar het omdraait. We doorlopen allemaal dezelfde soorten processen, alleen we gebruiken er andere woorden voor. Luister dus eens voorbij het woordgebruik en hoor en zie wat die ander eigenlijk zegt en doet. Dan zal je zien, dat we voorbij de beperkingen van taal en woordkeuze allemaal van elkaar kunnen leren. Hoe anders die persoon op het eerste gezicht ook lijkt. Soms misschien als anti-voorbeeld, maar zeker ook veel vaker juist als inspiratie.