Kindermeditatie

Hoe kindermeditaties jouw kind kunnen helpen

Kindermeditaties sluiten aan bij belevingswereld

Meditaties zijn niet alleen een goed hulpmiddel voor volwassenen, ook kinderen kunnen er al vanaf jonge leeftijd baat bij hebben. Sterker nog, het gaat bij hen vaak makkelijker en effectiever, omdat hun belevingswereld gevuld is met verhalen en boodschappen die via verhaal worden doorgegeven. Boeken, tijdschriften, lesmateriaal, series, films en games spreken hun fantasie nog volop aan en ze bevatten vaak verkapte boodschappen die je kind onbewust beïnvloeden in hun manier van denken en kijken naar de wereld en zichzelf. Ze pikken daardoor ongemerkt veel op en maken zich daardoor soms ziens- en denkwijzen eigen die anders zijn dan wat binnen het gezin wordt geleerd en overgedragen. Je merkt dat ineens, doordat je kind een manier van handelen of spreken vertoont, die anders is dan je zou verwachten.

Op veel punten is dit een zegen. Je kind heeft daardoor de kans een andere manier van zijn te hanteren, dan dat jij als ouder weet en kent. Je kind kan daardoor bepaalde familiepatronen gaan doorbreken en voor zichzelf andere mogelijkheden creëren dan tot nu toe binnen de familie mogelijk was.

De wereld afwijzen

Het kan ook zijn, dat alle invloeden er juist voor zorgen, dat het kind de wereld afwijst. Het kind voelt zich er niet in thuis, omdat hun manier van zijn niet in het gangbare plaatje past. Ze kunnen zich dan juist terugtrekken of extreem aanwezig gaan zijn.

Ook het is mogelijk, dat ze er zo overweldigd door worden, dat ze gaan denken, dat zij en hun verlangens er niet toe doen. Het kind maakt zich dan klein en onzichtbaar en neemt niet de ruimte die het verdient en nodig heeft om zich volwaardig te kunnen ontwikkelen. Ook kunnen ze juist gaan onderpresteren of ze durven niet meer te dromen.

Help je kind met meditaties

Zo kan je met kindermeditaties je kind helpen om:

Welke aanpassing je kind ook doet of welke weg je kind onbewust kiest, je kan je kind met simpele, effectieve middelen helpen om meer uit zichzelf te halen. Meditaties voor kinderen zijn daarbij een uitstekend middel om bewust in te zetten op het moment dat je kind het nodig heeft. Je kan ze dan, zonder dat ze het misschien beseffen, helpen om anders te gaan laten denken en voelen. En als je hun emoties weet om te buigen, dan verandert als vanzelf het gedrag en het zelfbeeld mee.

  • naar hun binnenste te leren luisteren,
  • te leren ontspannen, waar het kind ook is,
  • in te zien hoe bijzonder ze eigenlijk zijn,
  • te leren wat ze zelf kunnen doen bij angstgedachten,
  • zichzelf te ontdoen van prikkels,
  • voor hunzelf een positieve wereld te creëren.

Juist doordat die meditaties voor kinderen op hun leefwereld inspelen, kunnen ze vaak wel bereiken, wat jou als liefhebbende ouder niet lukt. Juist omdat die boodschap dan vaak niet van een mens komt, maar van een dier of fantasiefiguur. Er zitten geen ingeprent beeld aan vast van hoe zij jou of anderen volwassen zien en ervaren. De drempel is lager en dus kan je met meer gemak verandering en resultaat bereiken.

Neem daarom eens de tijd om je te verdiepen in meditaties. Wat zou bij jouw kind passen? En op welk moment van de dag kunnen jullie samen tijd maken om er voor te gaan zitten en de meditatie te gaan doen?

Ga dan op zoek naar die meditaties die passen bij jouw kind en gun jullie beiden dan het proces.

12 kindermeditaties

Boek De Magische Boog

Probeer daarbij ook eens het boek ‘De Magische Boog’ van Eef Bonkoffsky. Daarin staan niet alleen 12 kindermeditaties die je aan je kind kan voorlezen, je vindt er ook een QR-code waardoor jij die meditatie samen kan gaan beluisteren. Zo kan jij zelf ook die meditatie ondergaan en niet alleen je kind helpen, maar tegelijkertijd ook jouzelf. Zo kan je samen groeien en bespreken wat eenieder van jullie heeft ervaren. Daardoor wordt de hulp die jij je kind biedt, een geniet-momentje waar je beiden naar uit gaat kijken.

Vergelijkbare berichten